Top
ประกาศตำแหน่งงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN. (จำนวน หลายอัตรา) ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
3. มีใบประกาศหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (จำนวน หลายอัตรา) ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษา วุฒิ ปริญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
3. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ / และเป็นสมาชิกของสภาการพยาล
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
(1) มีสัญชาติไทย
(3) เพศหญิง – ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่ต่ำกว่า 23 - 40 ปี
(4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
(5) มีใบอนุญาต / ใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 21 - 40 ปี (ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีประสบการณ์งานด้านเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(เวรเปล) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นบุคคลไม่ต้องคดียาเสพติดหรือคดีอาญา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร / เจ้าหน้าที่ห้องยา 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง / ชาย อายุ 21 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีประสบการณ์งานด้านห้องยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นบุคคลไม่ต้องคดียาเสพติดหรือคดีอาญา
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited