CakePHP : Rapid Development Framework  
 

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ บริการห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เลือกพักได้ตามความต้องการ และตามงบประมาณที่ต้องการของผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ได้ออกแบบเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและความปลอดภัย
ท่วงที และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


  สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
•  เตียงผู้ป่วย
•  ปุ่มกดเรียกพยาบาล
•  ตู้เย็น และโทรทัศน์
•  กระติกน้ำร้อน
•  เครื่องปรับอากาศ


สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

•  ตู้เก็บของส่วนตัว (ตู้เสื้อผ้า)
•  อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ
•  ชุดรับแขก
•  โทรศัพท์

  ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการทางการพยาบาล
       
  ห้องรวมพัดลม 400 100
  ห้องรวมแอร์ 500 100
  ห้องพิเศษแอร์เดี่ยว 950 100
  ห้องพิเศษแอร์เดี่ยว (เตียงเสริม) 450 100
  ห้อง VIP เล็ก 1,400 200
  ห้อง VIP เล็ก (เตียงคู่) 950 100
  ห้อง VIP เล็ก (เตียงเสริม) 550 100
  ห้อง VIP ใหญ่ 2,000 200
  ห้อง VIP ใหญ่ (เตียงคู่) 1,400 100
  ห้อง VIP ใหญ่ (เตียงเสริม) 650 100
  ห้อง ICU 2,000 400
     
     

  เงื่อนไข
•  ราคาดังกล่าวเป็นเงินสกุลบาทสำหรับผู้ป่วย 1 ท่าน
•  ราคาอาหารจะคิดรวมอยู่ในค่าห้องพัก ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยสั่งเพิ่มพิเศษ
•  การคิดค่าห้องเริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบรอบ 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน
•  กรณีที่พักอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่า 1 วัน ในวันที่ออกจากโรงพยาบาล
   -  ถ้ากลับภายใน 6 ชั่วโมง นับจากเวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจะไม่คิดค่าห้องพัก
   -  ถ้ากลับหลัง 6 ชั่วโมง นับจากเวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจะคิดค่าห้องพักอีก 1 วัน

•  สามารถชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตได้ บัตรเครดิตที่ทางโรงพยาบาลรับ
   คือ วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

การแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายระหว่างพักรักษาในโรงพยาบาลนั้น ฝ่ายการเงินจะทำการคิดค่าใช้จ่าย และส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ ดังนี้

  •  ห้องผู้ป่วยหนัก แจ้งทุกวัน
•  ผู้ป่วยผ่าตัด แจ้ง 1 วันหลังจากผ่าตัด
•  โดยทั่วไป แจ้งทุก 3 วัน
•  ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำแผนกนั้นๆที่ดูแลท่าน

ผู้ป่วยและญาติสามารถติดต่อชำระค่าใช้จ่ายได้ที่แผนกการเงิน ชั้น 2 สามารถชำระได้ทั้งเงินสด
และบัตรเครดิต (วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในช่วงเวลา 8.00 น. – 17.00 น.
ส่วนช่วงเวลาหลัง 17.00 น. สามารถชำระเงินได้ที่ห้องยาและการเงิน ชั้น 1


 

ศูนย์อาหารและร้านค้า

ศูนย์อาหารโรงพยาบาลวิรัชศิลป์

เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น. มีอาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทาน รวมทั้งมีบริการส่งถึงห้องพักผู้ป่วยด้วย

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ตึกจุน ชั้น 1

SEVEN – ELEVEN
ร้านสะดวกซื้อสำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้จิปาถะ

ที่ตั้ง : หน้าโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ อยู่ทางซ้ายมือ


CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework
CakePHP : Rapid Development Framework

ข้อมูลสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ

แผนกประสานงานการเบิกจ่ายเป็นแผนกที่ดูแลในเรื่องเอกสารของผู้รับบริการ ได้แก่ ประวัติการรักษา
ใบเคลมประกัน ใบรับรองแพทย์ เอกสารเครดิต ท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกัน สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เพียงท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเท่านั้น ทางโรงพยาบาลจะมีทีมเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลท่านพร้อมกับเอกสารการประกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่าน


ท่านที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกัน สามารถใช้บริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ท่านสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ

  ต้องเตรียมอะไรเมื่อไปโรงพยาบาล
•  บัตรกรมธรรม์
•  บัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

  สะดวกสบายเมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
•  มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารท่าน
•  ตรวจสอบสิทธิประโยชน์และประสานงานกับบริษัทประกันแทนท่าน
•  สามารถบริการแฟกซ์เคลม (การเคลมกับบริษัทประกันที่มีสัญญากับโรงพยาบาล
   โดยที่ท่านไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาก่อน ยกเว้นส่วนเกิน
•  ได้รับเอกสารสำหรับการเคลมในวันกลับบ้าน เมื่อท่านต้องการนำไปเบิกกับบริษัทประกันเอง

  หมายเหตุ
กรุณายื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ
ที่แผนกเวชระเบียนและแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการใช้สิทธิเบิกบริษัทประกัน


CakePHP : Rapid Development Framework

CakePHP : Rapid Development Framework
 
   
CakePHP : Rapid Development Framework