Header

เปิดรับอาสาสมัครฟรี!! สำหรับผู้ที่มีความต้องการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ

01 กรกฎาคม 2567

#ผ่าตัดกระเพาะ
#ลดขนาดกระเพาะ 
.
🏥วันนี้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
เปิดรับอาสาสมัครฟรี!! สำหรับผู้ที่มีความต้องการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
.
1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี
2. ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 32.5 kg/m2 ขึ้นไป (มีโรคร่วมด้วย)
3. ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีคุมอาหาร ออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต อย่างน้อย 3 - 6 เดือนแล้วยังไม่ได้ผล
4. ผู้ที่ไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัด หรือ โรคทางจิตเวช
5. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์
6. ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เพียง 1 ท่าน จะได้เข้ารับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ " โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น " 
7. ผู้ที่ได้รับสิทธิผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ จะต้องยินยอมให้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ทำการบันทึกภาพ เสียงและวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อโฆษณาของโรงพยาบาล ตลอดกระบวนการผ่าตัด กระบวนการติดตามหลังการผ่าตัด 
8. การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ข้อมูลอื่น ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ณ วันสัมภาษณ์
.
👉 สนใจลงทะเบียนที่ได้ลิงค์ https://forms.gle/Y9sFkN6QMdZXkHWu7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
success

ลงทะเบียนแคมเปญสำเร็จ

ทาง รพ. พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จะติดต่อกลับไป เพื่อยืนยันวันนัดอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ

หมายเลขลงทะเบียน:

หมายเลขลงทะเบียน:

แคมเปญ

เปิดรับอาสาสมัครฟรี!! สำหรับผู้ที่มีความต้องการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ

ข้อมูลผู้นัดหมาย

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

จำนวนผู้ติดตาม

หากมีข้อสงสัย ปัญหา หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรุณาติดต่อ Call Center 1208 หรือ 02 080 5999