Header

คลินิกจัดฟัน

คลินิกจัดฟัน

ดูแลช่องปากของคุณต่อไป กับบริการจัดฟัน ดูแลโดยหมอเม (ทพญ.ปุญณิศา อารีกุล)

  • ค่าใช้จ่ายครั้งแรก 1,000 บาท
  • โดยที่ครั้งแรกจะเป็นพิมพ์ปาก
  • การปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา (ราคานี้รวมค่าแพทย์และบริการแล้ว)

ครั้งที่ 2 จะเริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนติดอุปกรณ์จัดฟัน จะเป็นการ X-ray ฟันและเครียร์ช่องปาก ตรงนี้จะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่า ต้องทำอะไรบ้างครับ เช่น อุดฟัน, ถอนฟัน เป็นต้น

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วจะเริ่มทำการติดอุปกรณ์จัดฟัน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 10,000 บาท (รวมค่าอุปกรณ์ ค่าแพทย์และบริการแล้ว)
หลังจากนี้ จะพบแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่เดือนละ 1,000 บาท

สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอเม ได้ก่อนการตัดสินใจครับ
แผนกทันตกรรม บริการจัดฟันเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 077-542-558 (แผนกทันตกรรม)

สถานที่

อาคารจำเริญ ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00น.

เบอร์ติดต่อ

077-542-558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม