Header

คลินิกจิตเวช

คลินิกจิตเวช

ให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยกลุ่มอาการทางจิตเวช

  • ด้านจิตใจ
  • ด้านอารมณ์
  • ด้านพฤติกรรม
  • โรคเฉพาะทาง
  • โรคซึมเศร้า

มีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้การบำบัดรักษา การช่วยเหลือที่เหมาะสม มีการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญา การวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ มีการประเมินการทำงานของสมองและการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยนักจิตวิทยา

สถานที่

อาคารนพ.ประสิทธิ์ ชั้น 1 OPD

เวลาทำการ

นัดหมายบริการล่วงหน้า

เบอร์ติดต่อ

077-542-594 หรือ 077-542-581

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

คลินิกจิตเวช

สมฤดี บรรยงคิด

นักจิตวิทยา

บทความที่เกี่ยวข้อง

7 คำถามที่ไม่ควรถาม | ความหวังดีของเรากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่หรือเปล่า?

7 คำถามที่ไม่ควรถาม | ความหวังดีของเรากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่หรือเปล่า?

7 คำถามที่ไม่ควรถาม | ความหวังดีของเรากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่หรือเปล่า?

7 คำถามที่ไม่ควรถาม | ความหวังดีของเรากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่หรือเปล่า?