Header

คลินิกรากฟันเทียม

คลินิกรากฟันเทียม

ดูแลด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียม และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมมอบฟันซี่ใหม่ของคุณ

รากฟันเทียม หรือ ทันตกรรมรากเทียม (dental implant) คือ การแก้ปัญหาการสูญเสียฟันแท้ที่หลุดไป โดยสามารถฝังโครงรากฟันเทียมเพื่อยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ ตรงตำแหน่งที่สูญเสียฟันเเละรากฟันธรรมชาติไป จากนั้นทันตแพทย์อาจจะทำฟันปลอม หรือครอบฟันมายึดติดกับราก ทดแทนฟันที่หลุดไป เพื่อให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้เทียบเท่ากับฟันจริงๆ
 

รากฟันเทียมทำจากอะไร
รากฟันเทียมผลิตจากไทเทเนียมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ใช้ฝั่งเพื่อยึดติดกับกระดูกขากรรไกร ทดแทนรากฟันธรรมชาติ รากฟันเทียมจะยึดติดกับตัวครอบฟันที่ทำจากวัสดุเซรามิก ให้รูปลักษณ์เหมือนกับตัวฟันตามธรรมชาติ

รากฟันเทียมประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วน ดังนี้

  • Screw : ส่วนที่ฝังอยู่ใต้เหงือก
    มีลักษณะเป็นสกรูทำจากไทเทเนียมนี้ ทำหน้าที่เป็นรากฟัน ยึดตัวฟันเทียมให้มั่นคงเเข็งเเรง ด้วยการฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร
  • Abutment : ส่วนที่อยู่ระหว่างรากฟันเทียม (Screw) เเละครอบฟัน (Crown)
    ทำหน้าที่ทดแทนโครงสร้างของแกนฟัน เพื่อรองรับตัวครอบฟัน มักยึดติดส่วนนี้ไว้ด้วย Screw
  • Crown : ส่วนของตัวฟัน
    ทำมาจากเซรามิก ลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติเป็นส่วนที่ใช้บดเคี้ยวอาหารโดยตรง

สถานที่

อาคารจำเริญ ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) เวลา 09:00-16:00น.

เบอร์ติดต่อ

077-542-558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม