Header

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาชีวเวชศาสตร์ และบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี (Check Up Center) ตรวจคัดกรองกลุ่มโรคร้าย (มะเร็ง,ปอด,ตับ,ไต เป็นต้น) ตรวจสุขภาพภายในเพศหญิง ตรวจสุขภาพประกันชีวิต ให้บริการด้วยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เมื่อพบเรารักษาต่อทันที ตรวจก่อนรักษาทัน และยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการตรวจสุขภาพ 9 รายการได้อีกด้วย รวมไปถึงการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ (Mobile Check Up) ที่ไปพร้อมกับทีมพยาบาลวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ และนักเทคนิคการแพทย์จาก N-Health ทุกขั้นตอนมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากล เราพร้อมให้บริการกับทุกๆท่านแล้วครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ 077-542-595 (แผนกตรวจสุขภาพ)
สำหรับกลุ่มบริษัทที่ต้องการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ 077-542-567 (แผนกสื่อสารการตลาด)

ศูนย์สุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาอาชีวเวชศาสตร์ “แพทย์อาชีวเวชศาสตร์” (Occupational physician) ซึ่งจะนำเอาดัชนีชี้วัดทางสุขภาพทุกด้านมาประมวลหาความแข็งแรงสมบูรณ์ที่แท้จริง แล้ววางแผนปรับปรุง ส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลในส่วนที่ยังบกพร่อง เช่นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต การจัดสมดุลของโภชนาการ และการออกกำลังกาย

 • บริการตรวจสุขภาพโปรแกรมรักษ์ชีวิต 
 • บริการตรวจร่างกายเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 
 • บริการตรวจร่างกายเข้าทำงานของพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน บริษัท องค์กรต่างๆ
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท องค์กรต่างๆ
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน 
 • บริการตรวจสุขภาพพิเศษต่างๆ 
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work)
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในกลับไปการทำงาน (Return to Work)
 • บริการตรวจสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน , ศึกษา และ ทำงานต่างประเทศ
 • บริการตรวจสุขภาพ , ฉีดวัคซีน นอกสถานที่ ( Mobile Check up )
 • บริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย
 • บริการทำหัตถการเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย
 • บริการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (INBODY)
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในเดินทางไปต่างประเทศ (Fit to Fly)

สถานที่

อาคารนพ.ประสิทธิ์ ชั้น 2

เวลาทำการ

07:00 - 16:00 น.

เบอร์ติดต่อ

077-542-595

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.จรัสพงศ์ เขจรบุตร

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.ณัฐวุฒิ วาระวิชนีย์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.ยุทธยงค์ หาญพาณิชย์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว) จังหวัดชุมพร

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว) จังหวัดชุมพร

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว) จังหวัดชุมพร

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว) จังหวัดชุมพร