Header

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายจากสภาวะหรือโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน มีนักกายภาพบำบัด พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

หัตถการ

  • ฝังเข็มแผนจีนและแผนปัจจุบัน
  • เครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก PMS
  • กระตุ้นเปิดท่อน้ำนม
  • กัวซา ทุยหนา

การรักษาโรค

  • ปวดหลังเรื้อรัง ออฟฟิศซินโดรม
  • หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
  • อัมพฤกษ์ อัมพาต

สถานที่

อาคารจุน ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) เวลา 08:00-16:00น.

เบอร์ติดต่อ

077-542-589

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม