Header

แผนกกุมารเวช

คลินิกเด็ก (เปิดถึง 2 ทุ่ม) ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางกุมารแพทย์
ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรัง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก  โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไปและสาขาต่างๆ

สถานที่

อาคารนพ.ประสิทธิ์ ชั้น 1 OPD

เวลาทำการ

09:00-20:00น.

เบอร์ติดต่อ

077-542-594 หรือ 077-542-581

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช