Header

แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา

ตรวจวินิจฉัยทางรังสี

 • ตรวจเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital General X-ray)
 • ตรวจเอกซเรย์พิเศษ (Special Radiography Examination)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 160 Slices (Multi Detector Computerized Tomography : MDCT 160 Slices)
  • CT CHEST LOW DOSE
  • CT BRAIN SCREENING
  • CT UPPER ABDOMEN
  • CT KUB
 • อัลตร้าซาวด์ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
 • ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mass Densitometry : BMD

สถานที่

อาคารจำเริญ ชั้น 1

เวลาทำการ

นัดหมายบริการล่วงหน้า

เบอร์ติดต่อ

077-542-566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม