Header

โรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร และอันตรายแค่ไหน

โรคพิษสุนัขบ้าหรือ ที่เรียกกันว่า โรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการ เช่น ชัก ประสาทหลอน อัมพาต โดยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงและอันตรายถึงชีวิต ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรค แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
.
สาเหตุและการติดต่อ
เกิดจาก Rabies virus ปนอยู่ในน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ ติดต่อ สู่คนผ่านทางบาดแผลหรือเนื้อเยื่ออ่อน โดยการถูกกัด ข่วน เลีย หรือน้ำลายสัตว์กระเด็นเข้าเยื่อบุตา จมูก ปาก เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมองและเยื่อหุ้มสมอง ทำให้เกิดอาการอย่างรวดเร็วจนทำให้เสียชีวิตได้
.
ระยะของโรคพิษสุนัขบ้า
- ระยะแรกเริ่ม (Prodromal phase)
ในระยะแรกเริ่ม จะมีอาการไม่จำเพาะ ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน
ครั่นเนื้อครั่นตัว โดยระยะนี้อาจกินระยะเวลาเฉลี่ย 2-10 วัน
- ระยะที่มีอาการทางระบบประสาท (Acute neurologic phase) จะมีอาการแบ่งได้ 2 ประเภท
- ภาวะสมองอักเสบ (Encephalitis)ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ กลัวลม กลัวน้ำ กล้ามเนื้อกระตุก
กล้ามเนื้อหดเกร็ง เพ้อ เห็นภาพหลอน นอนไม่หลับ
ภาวะอัมพาตแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวกเปียก (Flaccid paralysis) ผู้ป่วยจะมีอาการ กล้ามเนื้อหดตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ระยะโคม่า หรือ ระยะสุดท้าย (Coma)
ผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในระยะนี้ จะพบภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ระบบหายใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้น
และมักเสียชีวิตภายใน 2 สัปดาห์ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

สถานที่

อาคารจำเริญ ชั้น 1

เวลาทำการ

ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์ติดต่อ

077-542-563 หรือ 077-542-555 ต่อ 2210/2205

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์