Header

มอบหนังสือ People Transformation

27 มิถุนายน 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายแพทย์ ปวิชญ์ วิรัชศิลป์ ได้มอบหนังสือความรู้ "People Transformation" การปรับองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลด้วยการพัฒนาและการจัดการเรื่องของ “คน” ให้กับพนักงานได้อ่านกันภายในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความรู้ และเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร มีให้ยืมอ่านกันได้ที่ เลขาแพทย์ และ แผนกบุคคลนะครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

02 กรกฎาคม 2567

แพทย์ผู้ให้ Season 2 ตรวจสุขภาพฟันฟรี! กับหมอเม ตลอด 3 เดือน ( วันนี้ - 30 กันยายน 2567 )

โครงการแพทย์ผู้ให้ ❤ คือโครงการที่ตั้งใจมอบโอกาสดีๆในการเข้าถึงการดูแลเชิงป้องกันเพื่อให้พี่น้องชาวชุมพรมีสุขภาพช่องปากที่ดี ทพญ.ปุญณิศา อารีกุล (ทันตแพทย์)

02 กรกฎาคม 2567

แพทย์ผู้ให้ Season 2 ตรวจสุขภาพฟันฟรี! กับหมอเม ตลอด 3 เดือน ( วันนี้ - 30 กันยายน 2567 )

โครงการแพทย์ผู้ให้ ❤ คือโครงการที่ตั้งใจมอบโอกาสดีๆในการเข้าถึงการดูแลเชิงป้องกันเพื่อให้พี่น้องชาวชุมพรมีสุขภาพช่องปากที่ดี ทพญ.ปุญณิศา อารีกุล (ทันตแพทย์)

19 มิถุนายน 2567

26 ก.ย. 2563 “ครุฑทอง” สาขาการแพทย์ สาธารณสุขดีเด่น

“ครุฑทอง” สาขาการแพทย์ สาธารณสุขดีเด่น

19 มิถุนายน 2567

26 ก.ย. 2563 “ครุฑทอง” สาขาการแพทย์ สาธารณสุขดีเด่น

“ครุฑทอง” สาขาการแพทย์ สาธารณสุขดีเด่น