Header

แพทย์ผู้ให้ Season 2 ตรวจสุขภาพฟันฟรี! กับหมอเม ตลอด 3 เดือน ( วันนี้ - 30 กันยายน 2567 )

02 กรกฎาคม 2567

#แพทย์ผู้ให้
โครงการแพทย์ผู้ให้ ❤ คือโครงการที่ตั้งใจมอบโอกาสดีๆในการเข้าถึงการดูแลเชิงป้องกันเพื่อให้พี่น้องชาวชุมพรมีสุขภาพช่องปากที่ดี 

ทพญ.ปุญณิศา อารีกุล (ทันตแพทย์)
ได้เข้าร่วมโครงการดีๆเช่นนี้ โดยการตรวจ "สุขภาพในช่องปาก" ให้ฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่าย

👩‍⚕️รายการตรวจ
🦷ความผิดปกติของฟัน เช่น ฟันผุ ฟันสึก และอื่น ๆ
🦷โรคเหงือก / โรคปริทันต์
🦷ความผิดปกติของขากรรไกร และกระดูกโดยรอบช่องปาก
🦷ความผิดปกติอื่นๆ บริเวณช่องปาก และขากรรไกร


คุณหมอให้เหตุผลว่า "..สุขภาพในช่องปาก โดยส่วนมากคนทั่วไปจากไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพฟัน เหงือกและส่วนอื่นๆ ซึ่งการที่เราละเลย อาจทำให้เกิดโรคต่างๆว่าจะเป็นโรคเหงือก ฟันผุ ฟันสึก รวมไปถึงความผิดปกติของขากรรไกร หมอเมจึงอยากให้ทุก ๆ คนใส่ใจในสุขภาพช่องปากมากขึ้นค่ะ..."

ใครที่มีปัญหา "เกี่ยวกับสุขภาพฟันและช่องปาก" สามารถเข้ามารับบริการได้ฟรี! 
ในทุกๆวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น. 
(เพื่อความสะดวกและรวดเร็วสามารถนัดหมายได้ที่ 077-542-558)
ระยะเวลา : วันนี้ - 30 กันยายน 2567

โครงการแพทย์ผู้ให้ เราตั้งใจจริงๆว่า จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมพรได้ ไม่มากก็น้อย และหวังว่าเราจะได้เห็น "รอยยิ้ม" ของทุกๆท่าน ที่เข้ามารับบริการกับทางโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ นะครับ 🙂

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

02 กรกฎาคม 2567

แพทย์ผู้ให้ Season 2 ตรวจสุขภาพฟันฟรี! กับหมอเม ตลอด 3 เดือน ( วันนี้ - 30 กันยายน 2567 )

โครงการแพทย์ผู้ให้ ❤ คือโครงการที่ตั้งใจมอบโอกาสดีๆในการเข้าถึงการดูแลเชิงป้องกันเพื่อให้พี่น้องชาวชุมพรมีสุขภาพช่องปากที่ดี ทพญ.ปุญณิศา อารีกุล (ทันตแพทย์)

02 กรกฎาคม 2567

แพทย์ผู้ให้ Season 2 ตรวจสุขภาพฟันฟรี! กับหมอเม ตลอด 3 เดือน ( วันนี้ - 30 กันยายน 2567 )

โครงการแพทย์ผู้ให้ ❤ คือโครงการที่ตั้งใจมอบโอกาสดีๆในการเข้าถึงการดูแลเชิงป้องกันเพื่อให้พี่น้องชาวชุมพรมีสุขภาพช่องปากที่ดี ทพญ.ปุญณิศา อารีกุล (ทันตแพทย์)

19 มิถุนายน 2567

26 ก.ย. 2563 “ครุฑทอง” สาขาการแพทย์ สาธารณสุขดีเด่น

“ครุฑทอง” สาขาการแพทย์ สาธารณสุขดีเด่น

19 มิถุนายน 2567

26 ก.ย. 2563 “ครุฑทอง” สาขาการแพทย์ สาธารณสุขดีเด่น

“ครุฑทอง” สาขาการแพทย์ สาธารณสุขดีเด่น